CE normering

Kwaliteitshandboek Steenfabriek De Rijswaard BV

De producten van steenfabriek De Rijswaard voldoen allen aan de eisen die gesteld worden in NEN-EN 771-1/A1: Metselbaksteen, en aanvullingen daarop zoals deze geformuleerd zijn in de NBRL 1007: Metselbaksteen.

Bekijk het aanvullende certificaat.

kiwa

KIWA certificaat van Steenfabriek De Rijswaard.
Bekijk het certificaat (ook in het Engels).

Groepsindeling

De groepsindeling en bijbehorende declaraties zijn als volgt:

TCKI

Per jaar wordt per groep één sortering van één productsoort volledig onderzocht.Deze producten worden (voor een volledig onderzoek) door TCKI onderzocht op de volgende kwaliteitskenmerken:

 • afmetingen (lengte, breedte, hoogte);
 • bruto en netto volumieke massa;
 • wateropneming;
 • initiële wateropzuiging;
 • druksterkte;
 • vorst/dooi bestandheid;
 • chemische eigenschappen:
 • wateroplosbaar sulfaat;
 • actieve oplosbare zouten.

Van de overige productsoorten wordt per jaar één sortering onderzocht op:

 • afmetingen (lengte, breedte, hoogte);
 • bruto en netto volumieke massa;
 • wateropneming;
 • initiële wateropzuiging;

De resultaten van dit onderzoek worden bewaard door de kwaliteitsfunctionaris in het logboek “externe keuringsrapporten”. Twee keer per jaar vindt een doorlichting plaats door de certificatie-instelling. Hierbij worden alle relevante gegevens overlegd.

Mijn Rijswaard - Het nieuwe klantenportaal van De Rijswaard

Snel en gemakkelijk brochures downloaden, samples aanvragen en advies vragen. Lees meer